Thứ Ba, 17/07/2012 - 15:51

Đà Nẵng: 300 HS trúng tuyển lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn

(Dân trí) - Ngày 17/7, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn. Theo đó, có 300 học sinh (HS) trúng tuyển, gồm 280 HS thuộc TP Đà Nẵng và 20 HS thuộc tỉnh Quảng Nam.

Kết quả cụ thể đối với HS thuộc TP Đà Nẵng: tuyển 280 HS, số HS trúng tuyển và điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên từng môn như sau: môn Toán: tuyển 64 HS, trong đó có 62 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 34 trở lên, 2 HS đạt tổng điểm xét tuyển là 33,75 và điểm môn chuyên đạt 3,75 điểm;

Môn Vật lý: tuyển 47 HS, gồm 46 HS đạt tổng số điểm xét tuyển từ 34,75 trở lên, 1 HS đạt tổng điểm xét tuyển là 34,25 và môn chuyên đạt 4,75 điểm; môn Hóa tuyển 31 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 36,63 trở lên; môn Sinh tuyển 36 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 35,51 trở lên;

Môn Ngữ văn tuyển 24 HS, gồm 21 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 36,5 trở lên, 3 HS đạt tổng điểm xét tuyển là 36,25 và môn chuyên đạt từ 5,75 điểm trở lên; môn Lịch sử tuyển 12 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 32 trở lên; môn Địa tuyển 11 HS, gồm 10 HS đạt tổng số điểm xét tuyển nguyện vọng 1(NV)  từ 34,25 trở lên, 1 HS đạt tổng điểm xét tuyển NV2 từ 34,25 trở lên;

Môn tiếng Anh tuyển 36 HS, gồm 33 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 38,25 trở lên, 3 HS đạt tổng điểm xét tuyển là 38 điểm và môn chuyên đạt từ 6,5 điểm trở lên; môn Tin tuyển 19 HS, gồm 12 HS đạt tổng điểm xét tuyển NV1 từ 29,75 trở lên, 7 HS đạt tổng điểm xét tuyển NV2 từ 29,75 trở lên.

Đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam: tuyển 20 HS. Trong đó, môn Toán tuyển 7 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 38 trở lên; môn Vật lý tuyển 4 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 38 trở lên; môn Hoá tuyển 4 HS đạt tổng số điểm xét tuyển từ 41,37 trở lên; môn Ngữ văn tuyển 2 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 37,25 trở lên; môn tiếng Anh tuyển 1 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 38,75 trở lên; môn Tin tuyển 2 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 33,75 trở lên.

Khánh Hiền