Thứ Năm, 08/03/2018 - 17:30

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh 18 ngành, 1.130 chỉ tiêu

(Dân trí) - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) Thanh Hóa vừa có công văn về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nhà trường đăng ký tuyển sinh đào tạo 18 ngành với 1.130 chỉ tiêu đại học chính quy.

Theo đó, năm 2018, Trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa đăng ký tuyển sinh các hệ: Đại học chính quy, Liên thông chính quy; Liên thông vừa làm vừa học.

Riêng hệ đại học chính quy sẽ tuyển sinh đào tạo 18 ngành với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.130. Trong đó, phương án sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia là 339 chỉ tiêu, còn theo đề án tuyển sinh riêng của nhà trường là 791 chỉ tiêu.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của Trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa.

Đồng thời, căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục đại học; nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Thanh Hóa, khu vực và tình hình tuyển sinh của Trường Đại học VH, TT & DL năm 2017 để xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 đối với từng ngành nghề, trình độ đào tạo của Trường Đại học VH, TT & DL.

Ông Quyền yêu cầu đặc biệt chú trọng đến ngành nghề tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu nhân lực lớn và những ngành nghề Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến nghị giảm hoặc không đào tạo, đảm bảo đào tạo phải thực sự gắn với nhu cầu xã hội.

Dưới đây là mã xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh vào trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa năm 2018:

Mã ngành

Khối ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổng

Phương án thi THPT Quốc gia

Đề án tuyển sinh riêng

3

4

5

6

7

7140201

Khối ngành I

Giáo dục Mầm non

48

112

160

7140221

Sư phạm Âm nhạc

12

28

40

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

9

21

30

7210103

Khối ngành II

Hội hoạ

12

28

40

7210104

Đồ hoạ

12

28

40

7210205

Thanh nhạc

9

21

30

7210404

Thiết kế thời trang

12

28

40

7380101

Khối ngành III

Luật

30

70

100

7810103

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

30

70

100

7810201

Quản trị Khách sạn

30

70

100

7220201

Khối ngành VII

Ngôn ngữ Anh

12

28

40

7229042

Quản lý Văn hoá

24

56

80

7310205

Quản lý Nhà nước

27

63

90

7810301

Quản lý Thể dục Thể thao

12

28

40

7320201

Thông tin - Thư viện

12

28

40

7310630

Việt Nam học

21

49

70

7760101

Công tác Xã hội

27

63

90

339

791

1130

Trường Đại học VH, TT & DL Thanh Hóa cũng tuyển sinh, đào tạo đại học liên thông chính quy năm 2018 đối với 9 ngành, 230 chỉ tiêu.

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Đề án tuyển sinh riêng

3

4

5

6

10

7140221

Sư phạm âm nhạc

15

7140201

Giáo dục mầm non

35

7210205

Thanh nhạc

10

7210404

Thiết kế thời trang

20

7810201

Quản trị Khách sạn

30

7320201

Thông tin - Thư viện

20

7310205

Quản lý Nhà nước

40

7760101

Công tác Xã hội

30

7229042

Quản lý Văn hoá

30

0

230

Ngoài ra, Trường Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa cũng tuyển sinh hệ liên thông vừa làm vừa học đối với 10 ngành, 375 chỉ tiêu.

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Ghi chú

Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Đề án tuyển sinh riêng

3

4

5

6

10

7140221

Sư phạm Âm nhạc

30

7140222

Sư phạm Mỹ thuật

20

7140201

Giáo dục Mầm non

55

7210205

Thanh nhạc

15

7210404

Thiết kế thời trang

30

7810201

Quản trị Khách sạn

40

7320201

Thông tin - Thư viện

30

7310205

Quản lý Nhà nước

75

7760101

Công tác Xã hội

40

7229042

Quản lý Văn hóa

40

0

375

Duy Tuyên