Thứ Ba, 09/08/2011 - 09:56

ĐH Luật TPHCM công bố điểm chuẩn

(Dân trí) - Sáng nay 9/8, ĐH Luật TPHCM công bố điểm chuẩn vào trường năm 2011. Theo như công bố của trường, điểm chuẩn năm nay thấp hơn năm ngoái nhiều.

Năm nay, điểm chuẩn cao nhất chỉ là 17,5 điểm (khối C) của các ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật quốc tế (năm 2010, điểm cao nhất đến 21,5 (khối C) thuộc về ngành Luật thương mại).

Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển NV1 của các ngành dành cho thí sinh thuộc KV3 - HSPT (không có môn nào bị điểm 0 (không)). Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

 
Các chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế:

 

Stt

Khối thi

Điểm xét tuyển NV1

1.

A

15,5

2.

C

17,5

3.

D1

16,0

4.

D3

15,5

Các ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính:

Stt

Khối thi

Điểm xét tuyển NV1

1.

A

15,0

2.

C

17,0

3.

D1

15,5

4.

D3

15,5


Ngành Quản trị kinh doanh:

Stt

Khối thi

Điểm xét tuyển nguyện vọng 1

1.

A

15,0

2.

D1

16,0

3.

D3

15,5

Ngành Quản trị - luật:

Stt

Khối thi

Điểm xét tuyển nguyện vọng 1

1.

A

15,0

2.

D1

15,5

3.

D3

15,5

Thí sinh có NV1 vào chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính. Cụ thể: đối với Khối A: đạt 15,0 điểm, đối với Khối C: đạt 17,0 điểm và đối với Khối D1: đạt 15,5.

Riêng đối với thí sinh dự thi khối D1 ngành Quản trị kinh doanh có điểm thi đạt 15,5 điểm và đã có Đơn đăng ký ngành Quản trị - luật là nguyện vọng bổ sung sẽ được nhà trường xét tuyển vào học ngành này.

Ngoài ra, ĐH Luật cũng công bố điểm sàn xét tuyển NV2 đối với các khối thi A, C, D1 và D3 . Tổng chỉ tiêu xét tuyển là 415.

Cụ thể chỉ tiêu xét tuyển:

                   + Đối với ngành luật (gồm các chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế): 335 chỉ tiêu, trong đó:

                           - Khối A: 115 chỉ tiêu;

                           - Khối C: 100 chỉ tiêu;

                           - Khối D1 và D3: 120 chỉ tiêu.

                   + Đối với ngành quản trị kinh doanh: 40 chỉ tiêu, trong đó:

                           - Khối A: 15 chỉ tiêu;

                           - Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

                   + Đối với ngành quản trị - luật: 40 chỉ tiêu, trong đó:

                           - Khối A: 15 chỉ tiêu;

                           - Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

 Điểm xét tuyển:

                   + Đối với Khối A: từ 15,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

                   + Đối với Khối C: từ 17,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

                   + Đối với Khối D1 và D3: từ 16,0 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0.

Đây là điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông; Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm và giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Lê Phương