Thứ Hai, 08/08/2011 - 14:45

ĐH Ngoại thương HN công bố điểm trúng tuyển NV1

(Dân trí) - Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đã chính thức đưa ra mức điểm chuẩn vào trường đối với cả hai cơ sở. Theo đó, đối với cơ sở Hà Nội điểm chuẩn khối A: 24; khối D1, 2, 4, 6: 22 điểm và khối D3: 22,5.
 >>  Công bố điểm chuẩn ĐH 2011

Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại: chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (751)-D1 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2) và chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (761)-D3 (môn ngoại ngữ tính hệ số 2): 29,0 điểm

Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại: chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (771)-D1&4 (môn ngoại ngữ hệ số 2) và chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại (781)-D1&6 (môn ngoại ngữ hệ số 2): 28 điểm

Điểm trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn (406) học tại Quảng Ninh thì khối A là 20,0 và khối D1 là 18,0.

Điểm trúng tuyển chuyên ngành:

- Kinh tế đối ngoại - khối A (mã số 401); Tài chính quốc tế - khối A (mã số 410): 26,0 điểm

- Kinh tế đối ngoại - khối D1 (mã số 451); khối D3 (mã số 453); Tài chính quốc tế khối D1 (mã số 410): 24,0 điểm

- Kinh tế đối ngoại (mã số 452) - khối D2; (mã số 454) – khối D1,4 ; (mã số 455) – khối D1,6; Tài chính quốc tế (mã số 410) - khối D6: 23,0 điểm

- Thương mại quốc tế (mã số 457) - khối A; Thuế và Hải quan (mã số 458) – khối A; Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 402) – khối A; Luật kinh doanh quốc tế (mã số 403) – khối A; Kế toán (mã số 404) – khối A; Thương mại điện tử (mã số 405) – khối A; Phân tích và đầu tư tài chính(mã số 411) – khối A; Ngân hàng (mã số 412) – khối A; Kinh doanh quốc tế (mã số 460) – khối A; Kinh tế quốc tế (mã số 470) – khối A: 24,0 điểm

- Thương mại quốc tế (mã số 457) – khối D1; Thuế và Hải quan (mã số 458) – khối D1; Quản trị kinh doanh quốc tế (mã số 402) – khối D1; Luật kinh doanh quốc tế (mã số 403) – khối D1; Kế toán (mã số 404) – khối D1; Thương mại điện tử (mã số 405) – khối D1; Phân tích và đầu tư tài chính (mã số 411) – khối D1; Ngân hàng (mã số 412) – khối D1; Kinh doanh quốc tế (mã số 460) – khối D1; Kinh tế quốc tế (mã số 470) – khối D1: 22 điểm

* Xét chuyển ngành đối với các thí sinh đã đủ điểm trúng tuyển vào trường theo khối, nhưng không đủ điểm trúng tuyển theo chuyên ngành đăng ký dự thi ban đầu.

- Các ngành được đăng ký xét tuyển và số lượng:

Ngành

Chỉ tiêu

Thương mại quốc tế (thuộc ngành Kinh tế) (mã 457)

40

Thuế và Hải quan (ngành Kinh tế) (mã 458)

40

Quản trị Kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh)(mã 402)

30

Luật Kinh doanh quốc tế (ngành Quản trị kinh doanh)(mã 403)

40

Kế toán (ngành Quản trị kinh doanh) (mã 404)

40

Thương mại điện tử (ngành Quản trị kinh doanh)(mã 405)

40

Phân tích và đầu tư tài chính (ngành Tài chính Ngân hàng)(mã 411)

60

Kinh doanh quốc tế (ngành Kinh doanh quốc tế)(mã 460)

40

Kinh tế quốc tế (ngành Kinh tế quốc tế) (mã 470)

60

Tiếng Anh thương mại (ngành Tiếng Anh) (mã 751)

16

Tiếng Pháp thương mại (ngành Tiếng Pháp) (mã 761)

10

Tiếng Trung thương mại (ngành Tiếng Trung) (mã 771)

25

Tiếng Nhật thương mại (ngành Tiếng Nhật)(mã 781)

25

Thời gian nộp đơn đăng ký xét tuyển: từ 29-30/8/2011.

Đối với cơ sở TPHCM:

Điểm trúng tuyển theo khối A: 24,0; khối D1,6: 21,5. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế bằng với điểm trúng tuyển theo khối.

Lưu ý: Mức điểm trúng tuyển nêu trên dành cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Nguyễn Hùng