Thứ Ba, 09/08/2011 - 17:12

ĐH Quốc tế TPHCM: Ngành cao điểm nhất 19,5

(Dân trí) - Hôm nay, ĐH Quốc tế công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Tài chính - Ngân hàng với 19,5 điểm (khối D1), 18 điểm (khối A).

Trường cũng xét tuyển NV2 với 9 ngành với điểm xét cao hơn điểm chuẩn 0,5 điểm. Dưới đây là điểm cụ thể của các ngành dành cho đối tượng HSPT – KV3:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối

Điểm NV1

Điểm xét NV1B

Điểm xét tuyển NV2

1

185

Kĩ thuật Y Sinh

A, B

17

17

17.5

2

106

Công nghệ thông tin

A

14

14

14.5

3

105

Điện tử viễn thông

A

14

14

14.5

4

186

Công nghệ thực phẩm

A

16

16

16.5

B, D1

17

17

17.5

5

141

Khoa học máy tính

A

14

14

14.5

6

115

Kĩ thuật Xây dựng

A

14

14

14.5

7

127

Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp

A, D1

15

15

15.5

8

312

Công nghệ sinh học

A

14

14

14.5

B, D1

15

15

15.5

9

351

Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

A

13.5

13.5

14

B

14

14

14.5

D1

15

15

15.5

10

407

Quản trị kinh doanh

A

16.5

16.5

 -

D1

18.5

18.5

 -

11

404

Tài chính - ngân hàng

A

18

18

 -

D1

19.5

19.5

 -

Ngoài ra, các chương trình liên kết với đại học nước ngoài lấy điểm NV1 và NV2 như sau:

Tên ngành

Khối

Điểm NV1

Điểm xét tuyển NV2

Tất cả các ngành

A

13

13

Tất cả các ngành

B

14

14

Tất cả các ngành

D1

13

13

Lê Phương