Thứ Ba, 09/08/2011 - 08:31

ĐH Sư phạm Hà Nội: Điểm chuẩn thấp nhất là 15

(Dân trí) - ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, ngành SP Toán và SP Ngữ Văn có điểm chuẩn cao nhất (20 điểm- không hệ số). Điểm chuẩn thấp nhất là 15. Trường tiếp tục xét tuyển NV2 ở 9 ngành đào tạo ĐH và 1 ngành đạo tạo CĐ.

Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.Mã ngành

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Xét tuyển NV2

Điểm

SL

101

SP Toán học

A

20

102

SP Tin học

A

15

15

11

103

SP Vật lý

A

19

104

SP Kỹ thuật Công nghiệp

A

15

15

47

105

Công nghệ thông tin

A

15

15

61

111

Toán học

A

17

17

31

201

SP Hoá học

A

19.5

301

SP Sinh học

B

20

302

Sinh học

A

16

B

16

601

SP Ngữ văn

C

20

D1,2,3

17

602

SP Lịch Sử

C

19.5

D1,2,3

17

603

SP Địa lý

A

15

C

19

604

Tâm lí Giáo dục

A

15

B

15

D1,2,3

15

605

Giáo dục chính trị

C

15.5

D1,2,3

15.5

606

Việt Nam học

C

15

D1

15.5

609

Công tác xã hội

C

15.5

15.5

12

610

GD Chính trị - GD Quốc phòng

C

15

15

40

611

Văn học

C

17

D1,2,3

17

613

Giáo dục công dân

C

15

15

31

D1,2,3

15

614

Tâm lí học

A

16

B

16

D1,2,3

16

701

SP Tiếng Anh

D1

25

703

SP Tiếng Pháp

D1

20

20

13

D3

20

801

SP Âm nhạc

N

20

802

SP Mỹ Thuật

H

22.5

901

SP Thể dục thể thao

T

25

903

Giáo dục Mầm non

M

18

904

Giáo dục Tiểu học

D1,2,3

18.5

905

Giáo dục Đặc biệt

C

15

D1

15

906

Quản lí Giáo dục

A

15

C

15

D1

15

907

SP Triết học

C

15

15

14

D1,2,3

15

C65

Cao đẳng Công nghệ Thiết bị trường học

A

Sàn CĐ

30

B

Sàn CĐ

30

Nguyễn Hùng