Thứ Sáu, 12/08/2011 - 13:18

Điểm chuẩn CĐ Công nghiệp và Xây dựng, Công nghệ Hà Nội, Y tế Thái Bình

(Dân trí) - Trong 3 trường CĐ trên, trường CĐ Y tế Thái Bình có điểm chuẩn cao nhất là ngành Điều đưỡng: 16,0 dành cho học sinh KV3. Các khu vực khác thấp hơn 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên thấp hơn 1 điểm.

Cụ thể, Trường CĐ Y tế Thái Bình quy định điểm trúng tuyển của học sinh KV2: 15,5; khu vực 2 nông thôn 15,0; khu vực 1: 14,5.

Trong khi đó, Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT, cụ thể như sau:

Khối A, D: điểm trúng tuyển là 10 điểm

Khối C: Điểm trúng tuyển là 11 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 vào trường CĐ Công nghệ Hà Nội như sau:

Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng chính quy:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển NV1

Điểm xét tuyển NV2

Khối xét

Ghi chú

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

01

10

10

A

Không có môn nào bị điểm 0

2

Công nghệ kỹ thuật điện

02

10

10

A

3

Công nghệ thông tin

03

10

10

A

4

Kế toán

04

10

10

A,D1

5

Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

05

10

10

A

6

Quản trị kinh doanh

06

10

10

A,D1

7

Tài chính ngân hàng

07

10

10

A,D1

8

Quản trị kinh doanh khách sạn

08

10

10

A,D1

Ghi chú: Điểm trúng tuyển tính cả điểm khu vực và điểm ưu tiên. Riêng ngành Kế toán xét tuyển cả khối B của các thí sinh thi trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội.

Hồng Hạnh