Thứ Ba, 14/09/2010 - 11:16

Điểm chuẩn NV2 của ĐH Điện lực

(Dân trí) - Ngày 14/9, hội đồng tuyển sinh của Trường đại học Điện lực năm 2010 đã họp để xem xét điểm chuẩn NV2 của kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2010. Trường không xét tuyển NV3.

Điểm chuẩn NV2:

Hệ đại học:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

1

101

Hệ thống điện

17.0

20.0

2

101

Quản lý năng lượng

16.0

19.5

3

101

Nhiệt điện

15.5

16.5

4

101

Điện dân dụng và công nghiệp

15.5

18.0

101

Điện hạt nhân

15.5

16.0

5

105

Công nghệ thông tin

15.5

6

106

Công nghệ tự động

15.5

7

107

Điện tử viễn thông

15.5

17.5

8

108

Công nghệ cơ khí

15.5

16.0

9

109

Công nghệ Cơ điện tử

15.5

18.0

10

110

Quản trị kinh doanh

15.5

18.0

11

111

Tài chính ngân hàng

16.0

20.0

12

112

Kế toán

16.0

Ghi chú: Học sinh trúng tuyển Đại học NV2 nhập học ngày 23/9/2010 tại CS1 ĐHĐL.

 Hệ cao đẳng:

STT

Mã ngành

Ngành

Điểm NV1

Điểm chuẩnNV2

1

C65

Hệ thống điện (HTĐ)

10.0

12.5

2

C65NA

HTĐ (Lớp đặt ở ĐH Vinh)

10.0

11.0

3

C65NT

HTĐ (Lớp Ninh Thuận)

10.0

10.0

4

C66

Công nghệ thông tin

10.0

10.0

5

C67

Nhiệt điện

10.0

10.0

6

C67NT

Nhiệt điện (Lớp Ninh Thuận)

10.0

10.0

7

C68

Thuỷ điện

10.0

10.0

8

C69

Điện công nghiệp và dân dụng

10.0

11.5

9

C69NA

Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở ĐHVinh)

10.0

10.0

10

C70

Công nghệ tự động

10.0

10.5

11

C71

Quản lý năng lượng

10.0

10.0

12

C72

Điện tử viễn thông

10.0

12.0

13

C73

Công nghệ cơ khí

10.0

10.0

14

C74

Công nghệ Cơ điện tử

10.0

10.0

15

C75

Quản trị kinh doanh

10.0

10.5

16

C76

Tài chính ngân hàng

10.0

12.0

17

C77

Kế toán doanh nghiệp

10.0

11.0

Ngành C65NT (Cao đẳng Hệ thống điện) không tuyển lớp đặt tại Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận (vì số lượng học sinh đăng ký ít). Thí sinh dự tuyển học ở lớp này nếu trúng tuyển NV2 sẽ học tại Trường đại học Điện lực hoặc tại Đại học Vinh (thí sinh tự lựa chọn địa điểm học).

Ngành C67NT (Cao đẳng Nhiệt điện) không tuyển lớp đặt tại Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận (vì số lượng học sinh đăng ký ít). Thí sinh dự tuyển học ở lớp này nếu trúng tuyển NV2 sẽ học tại Trường đại học Điện lực.

Học sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng các ngành C75, C76, C77 nhập học ngày 23/9/2010 tại CS1 ĐHĐL, các ngành còn lại nhập học ngày 24/9/2010 tại CS2 ĐHĐL.

Hồng Hạnh