Thứ Ba, 14/09/2010 - 00:13

Điểm chuẩn NV2 ĐH Vinh, ĐH Hùng Vương

(Dân trí) - ĐH Vinh và ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) vừa chính thức công bố điểm chuẩn NV2. ĐH Vinh không xét tuyển NV3 còn ĐH Hùng Vương dành 190 chỉ tiêu. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3.

Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
 
1. ĐH Vinh: Không xét tuyển NV3
 

Các ngành đào tạo ĐH

Khối

Điểm TT NV2

- Tiếng Anh

751

D1

17,5

- Toán

103

A

13,0

- Tin

104

A

13,0

- Toán - Tin ứng dụng

109

A

13,0

- Lí

105

A

13,0

- Hoá

202

A

13,0

- Sinh

302

B

14,0

- Khoa học Môi trường

306

B

14,5

- Quản trị Kinh doanh

400

A

16,0

- Kế toán

401

A

18,5

- Tài chính Ngân hàng

402

A

18,5

- Ngữ Văn

604

C

15,0

- Sử

605

C

14,5

- Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

606

C

14,0

- Công tác Xã hội

607

C

14,0

- Chính trị - Luật

502

C

14,0

- Luật

503

A

13,5

C

19,0

Các ngành đào tạo hệ kỹ sư

- Xây dựng

106

A

18,5

-­ Công nghệ Thông tin

107

A

14,0

- Điện tử viễn thông

108

A

15,0

- Công nghệ thực phẩm

204

A

13,0

- Quản lý đất đai

205

A

13,0

- Nuôi trồng thuỷ sản

303

B

14,0

- Nông học

304

B

14,0

- Khuyến nông và phát triển nông thôn

305

B

14,0

- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường

307

B

14,0

Do ngành 105 số lượng ít, thí sinh trúng tuyển chuyển nhập học ngành103, 104, 109

2. ĐH Hùng Vương, Phú Thọ: 150 chỉ tiêu NV3

Ngành

Khối

Điểm TT NV2

Xét NV 3

Chỉ tiêu

Điểm sàn

Các ngành đàotạo đạihọc

- Tin học

103

A

13.0

40

13.0

- Trồng trọt

304

A

13.0

20

13.0

B

14.0

14.0

- Lâm nghiệp

305

A

13.0

20

13.0

B

14.0

14.0

- Chăn nuôi-Thú y

306

A

13.0

20

13.0

B

14.0

14.0

- Quản Trị- Kinh doanh

401

A

13.0

- Kế toán

402

A

14.0

- Tài chính - Ngân hàng

403

A

14.0

- Việt Nam học

605

C

14.0

- Tiếng Trung Quốc

702

D1

15.0

D4

15.0

Các ngành đào tạo

- Sư phạm Hóa-Sinh

C66

A

13.0

B

13.5

- Sư phạm Địa - GDCD

C68

C

16.5

- Âm nhạc

C72

N

15.0

30

15.0

- Mĩ thuật

C73

H

15.0

20

15.0

Lưu ý: Đối với các mã ngành 304, 305, 306 mức chênh lệch điểm giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 điểm. Các ngành còn lại mức điểm chênh lệch điểm giữa hai khu vực là 0,5. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm.

Ngành 702 môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. Ngành C72 môn Thanh nhạc hệ số 2, Ngành C73 môn Hình họa chì hệ số 2.

Nguyễn Hùng