Thứ Ba, 09/08/2011 - 15:44

Điểm chuẩn vào ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Ngân hàng TPHCM

(Dân trí) - ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn NV1 và thông tin xét tuyển NV2 vào trường. Trong khi đó, điểm chuẩn NV1 của ĐH Ngân hàng TPHCM vẫn giữ như điểm chuẩn dự kiến đã công bố.

ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn chính thức không có nhiều thay đổi so với điểm dự kiến ban đầu. Điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Thiết kế công nghiệp (khối H): 18.5 điểm. Kế đến là ngành Tài chính - Ngân hàng: 17 điểm. Ngoài ra, nhiều ngành lấy điểm chuẩn bằng với điểm sàn.

Dưới đây là điểm chuẩn NV1 của các ngành dành cho đối tượng HSPT – KV3.

Bậc ĐH:

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

101

Khoa học máy tính

         14 A, D1

102

Toán ứng dụng

         13 A

103

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển

         13 A

104

Bảo hộ lao động

         13 A, 14 B

105

Kỹ thuật công trình xây dựng

         16 A

106

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

         13 A

107

Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường)

         13 A, 14 B

108

Qui hoạch vùng và đô thị

         14 A, 15 V

201

Kỹ thuật hóa học

         13 A, 15 B

300

Khoa học môi trường

         15 A, B

301

Công nghệ sinh học

         15 A, 16 B

401

Tài chính ngân hàng

         17 A, D1

402

Kế toán

         16 A, D1

403

Quản trị kinh doanh

         16 A, D1

404

QTKD chuyên ngành QTKD quốc tế

         16 A, D1

405

QTKD chuyên ngành nhà hàng - khách sạn

         16 A, D1

406

Quan hệ lao động

         13 A, D1

501

Xã hội học

         13 A, D1 , 14C

502

Việt Nam học (ch/ ngành hướng dẫn  Du Lịch)

         13 A, D1, 14 C

701

Ngôn ngữ Anh

         15D1

704

Tiếng Trung Quốc

         14 D1, D4

707

Tiếng Trung Quốc chuyên ngành Trung – Anh

         14 D1, D4

800

Thiết kế công nghiệp

         18,5 H

2 môn năng khiếu ≥ 5,0 điểm

 

Bậc CĐ:

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

C64

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

           10 A

C65

Tin học ứng dụng

           10 A, D1

C66

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

           10 A

C67

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

           11 A

C69

Kế toán

           11 A, D1

C70

Quản trị kinh doanh

           11 A, D1

C71

Tài chính ngân hàng

           12 A, D1

C72

Tiếng Anh

           11D1

Đồng thời, trường cùng thông báo xét tuyển 1.200 chỉ tiêu NV2 cho 23 ngành bậc ĐH và 500 chỉ tiêu cho 08 ngành bậc CĐ (riêng khối H chỉ nhận xét tuyển thí sinh thi ở Trường ĐH Kiến trúc TPHCM và Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp). Điểm đăng ký xét tuyển NV2 từ mức điểm chuẩn NV1 trở lên.

Trong khi đó, ĐH Ngân hàng TPHCM thì vẫn giữ nguyên mức điểm chuẩn đã công bố trước đó. Cụ thể: 

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Bậc ĐH- Tài chính ngân hàng

A

18,5

- Quản trị kinh doanh

A

17

- Kế toán

A

18

- Hệ thống thông tin kinh tế

A

17

- Ngôn ngữ Anh

D1

19

Bậc CĐ:- Tài chính ngân hàng

A

13

Lê Phương