Thứ Hai, 30/08/2010 - 11:07

Hơn 500 chỉ tiêu NV2 vào CĐ Sư phạm Trung ương

(Dân trí) - Trường CĐ Sư phạm Trung ương vừa thông báo xét tuyển hơn 500 chỉ tiêu NV2. Mức điểm hồ sơ xét tuyển NV2 bằng mức điểm sàn của Bộ tương ứng theo các khối thi.

Cụ thể: khối A, D1 - 10 điểm, khối C, B - 11 điểm. Mức điểm nhận hồ sơ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Nhà trường xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH và CĐ trong toàn quốc. Dưới đây là thông tin các ngành và chỉ tiêu cần xét tuyển NV2.
 
Trường CĐ Sư phạm Trung ương. Mã trường CM1.
 

Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

thi

Chỉ tiêu

NV2

Đào tạo trình độ cao đẳng

 

 

 

SP Công nghệ

05

A, B

49

SP Giáo dục Công dân

06

C, D1

50

Công tác xã hội (ngoài sư phạm)

07

C, D1

33

Tin học (ngoài sư phạm)

08

A

54

Thông tin -Thư viện (ngoài sư phạm)

09

C, D1

58

Quản trị văn phòng (ngoài sư phạm)

10

C, D1

23

Thư ký văn phòng (ngoài sư phạm)

11

C, D1

48

Quản lý văn hoá (ngoài sư phạm)

13

C, D1

59

Hành chính văn thư (ghép với lưu trữ học)

14

C, D1

53

Việt Nam học (chuyên ngành văn hoá du lịch)

15

C, D1

40

Công nghệ thiết bị trường học

16

A, B

56

 
Nguyễn Hùng