Thứ Năm, 09/11/2017 - 13:47

Quảng Bình: Chấn chỉnh lạm thu, hoàn trả lại các khoản thu trái quy định

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Quảng Bình yêu cầu các trường hoàn trả lại các khoản thu trái quy định (nếu đã thu). Đồng thời, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, Hội Cha mẹ học sinh giám sát và kịp thời phản ánh những khoản thu sai quy định về Sở GD-ĐT để chấn chỉnh và xử lý.  >>   Quảng Bình: Kiểm điểm hiệu trưởng để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GD-ĐT, cơ sở giáo dục về việc chấp hành quy định thực hiện các khoản thu năm học 2017-2018, Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng đã tiến hành thanh tra một số trường học trên địa bàn về vấn đề này.

Kết quả cho thấy nhiều trường học được thanh tra đã thực hiện các khoản phải thu và được phép thu đúng quy định về mức thu, đối tượng thu và giãn thời gian thu ra nhiều đợt trong năm học.

Tuy nhiên, đối với khoản thu theo thỏa thuận của phụ huynh, khoản thu đóng góp tự nguyện... đa số các trường thực hiện chưa bám sát quy trình, hướng dẫn của Giám đốc Sở GD-ĐT. Nhiều trường chỉ tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh về các khoản thu theo hình thức tập trung mà không lấy ý kiến bằng phiếu.

Sở GD-ĐT Quảng Bình đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và hội cha mẹ học sinh các trường giám sát và kịp thời phản ánh những khoản thu sai quy định về Sở GD-ĐT để chấn chỉnh và xử lý.
Sở GD-ĐT Quảng Bình đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và hội cha mẹ học sinh các trường giám sát và kịp thời phản ánh những khoản thu sai quy định về Sở GD-ĐT để chấn chỉnh và xử lý.

Đặc biệt, tại một số trường, các khoản thu có mức thu cao so với các đơn vị khác và so với tình hình kinh tế địa phương. Một số trường học chưa thực hiện nghiêm túc quy định về việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngoài việc vận động kinh phí hoạt động, nhiều trường còn vận động phụ huynh đóng góp thêm, khiến nhiều phụ huynh không đồng tình.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã yêu cầu các trường thực hiện đúng quy trình các khoản thu ngoài quy định. Tổ chức lấy ý kiến của cha mẹ học sinh bằng phiếu và chỉ được thực hiện các khoản thu ngoài quy định nếu được từ 75% ý kiến đồng ý trở lên.

Các trường có khoản thu với mức thu cao so với các đơn vị khác và so với tình hình kinh tế địa phương cần phải điều chỉnh cân đối thu, chi để giảm mức thu phù hợp.

Đối với khoản thu tiền dạy thêm, học thêm cần căn cứ số lượng học sinh/lớp để xác định số thu đủ chi trả cho một tiết dạy thêm. Trường nào không thực hiện đúng quy định này, Hiệu trưởng nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Quảng Bình cũng yêu cầu các trường phải hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh các khoản thu chưa đúng và các khoản thu chưa có sự đồng thuận cao (nếu đã thu). Đồng thời, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh giám sát việc thực hiện và kịp thời phản ánh những khoản thu sai quy định về Sở GD-ĐT để chấn chỉnh và xử lý.

Tiến Thành