Thứ Sáu, 19/04/2013 - 10:34

Thi tốt nghiệp THPT: Sẽ thanh tra coi thi không báo trước

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi. Các Đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành thanh tra theo hình thức thanh tra không báo trước. Ngoài ra cũng sẽ cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số địa phương.

Đây là một trong những nội dung trong công văn hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013 vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

Theo quan điểm của Bộ GD-ĐT, thanh tra thi nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, ứng phó với tình huống bất thường, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, Đoàn, cán bộ thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh, thành phố việc triển khai công tác thi của Sở GD-ĐT, Cục Nhà trường; việc thực hiện quy chế thi của các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công việc của BCĐ thi, các hội đồng coi thi, chấm thi và thanh tra thi của sở GD-ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. Khi thấy cần thiết, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, xử lý vi phạm và thông báo kịp thời với BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố.

Trường hợp ý kiến của Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐ thi, Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị, báo cáo về Thanh tra Bộ (bằng điện thoại hoặc fax). Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐ thi cấp tỉnh, thành phố.

Về công tác tổ chức thanh tra thì Bộ GD-ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi (nếu thấy cần thiết).

Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các Hội đồng coi thi (HĐCT) đảm bảo cứ 7 đến 10 phòng thi bố trí 01 cán bộ thanh tra để giám sát việc triển khai nhiệm vụ và thực hiện quy chế của HĐCT. Trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc sở GD-ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cán bộ thanh tra cắm chốt đối với HĐCT dễ xảy ra sự cố.

Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi (chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn) và thực hiện quy chế của các HĐCT.

Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi. Cụ thể, Ban Chỉ đạo thi Trung ương, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, Thanh tra giáo dục các cấp tổ chức tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng và xử lý các vi phạm: Trường hợp khiếu nại về hồ sơ và điểm bài thi giải quyết theo quy chế; Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định của quy chế thi, pháp luật về tố cáo.

Công văn hướng dẫn cũng nhấn mạnh, khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ, theo dõi việc xử lý. Khi phát hiện lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viên của HĐCT, Hội đồng chấm thi vi phạm quy chế thi hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm yêu cầu lãnh đạo hội đồng, Giám đốc Sở GD-ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ chuyển biên bản về BCĐ thi của tỉnh, thành phố, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam để xử lý.

Nguyễn Hùng