Thứ Sáu, 15/07/2016 - 07:38

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh hệ chính quy năm 2016

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1. Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2016 cụ thể như sau:

1.1. Tuyển sinh đại học, cao đẳng

TT

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Mã trường: DNV

- ĐH: 1.700

- CĐ: 200

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

Các ngành đào tạo Đại học

1200

1

Khoa học thư viện

D320202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

120

2

Quản lý văn hóa

D220342

140

3

Lưu trữ học

D320303

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

180

4

Quản trị nhân lực

D340404

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Vật lý, Hóa học.

260

5

Quản trị văn phòng

D340406

240

6

Quản lý nhà nước

D310205

260

Các ngành đào tạo Cao đẳng

200

1

Quản trị nhân lực

C340404

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Vật lý, Hóa học.

40

2

Văn thư - Lưu trữ

C340406

40

3

Hành chính học

C340406

40

4

Dịch vụ pháp lý

C380201

40

5

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Vật lý, Hóa học.

40

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI MIỀN TRUNG

Các ngành đào tạo Đại học

500

1

Khoa học thư viện

D320202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

Toán, Vật lý, Hóa học.

60

2

Quản lý văn hóa

D220342

80

3

Lưu trữ học

D320303

60

4

Quản trị nhân lực

D340404

80

5

Quản trị văn phòng

D340406

80

6

Quản lý nhà nước

D310205

140

1.1.1. Phương thức tuyển sinh:

Trường xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì).

1.1.2. Đối tượng xét tuyển:

+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 (chỉ xét kết quả của các thí sinh thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì).

1.1.3. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.1.4. Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.5. Lệ phí xét tuyển: Thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Trung cấp Nghề

Các ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

Mã ngành

Xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Hành chính văn phòng

42340410

- Xét học bạ THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

40

2

Văn thư – Lưu trữ

43220301

40

Các ngành đào tạo Cao đẳng Nghề

1

Văn thư hành chính

50320303

35

2

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340402

35

Các ngành đào tạo Trung cấp Nghề

1

Văn thư hành chính

40320303

35

2

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

40340402

35

1.3. Tuyển sinh liên thông trình độ Đại học

TT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

Chỉ tiêu

1

Khoa học thư viện

D320202

Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thông tin học

Biên mục

mô tả

30

2

Quản trị văn phòng

D340406

Văn bản QLNN và KTSTVB

Quản trị văn phòng

60

3

Lưu trữ học

D320303

Chỉnh lý tài liệu

50

4

Quản lý nhà nước

D310205

Pháp luật đại cương

Hành chính học đại cương

Nhân sự hành chính nhà nước

50

5

Quản trị nhân lực

D340404

Tổ chức và khoa học quản lý

Quản trị nhân lực

110

6

Quản lý văn hóa

D220342

Quản lý nhà nước về văn hóa

Quản lý di sản văn hóa

40

Lưu ý: Về thời gian, thủ tục tuyển sinh các ngành đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2016, thí sinh theo dõi tại Website: http://truongnoivu.edu.vn/ chuyên mục Tuyển sinh.

2. Thông tin liên hệ:

- Website: http://truongnoivu.edu.vn/, http://truongnoivu-csmt.edu.vn/.

- Địa điểm liên hệ:

a. Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (tầng 5 nhà A):

Số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37.532.864 - 227; Fax: (04) 37.532.955.

b. Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung:

Đường ĐT-607, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Gần Làng Đại học Đà Nẵng, cách Trung tâm Thành phố Đà Nẵng 12 km, trên đường đi Hội An).

Điện thoại: (0510) 626.3232, (0510) 626.3235-101; Fax: (0510) 6263239.

c. Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh

Số 89, Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3910 1887; Fax: (08) 3910 1880.