Thứ Hai, 15/01/2018 - 15:30
Tư vấn tuyển sinh 2018:

Bằng Cử nhân công nghệ và Cử nhân kỹ thuật có khác nhau?

(Dân trí) - Cho em hỏi bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân Kỹ thuật và Kỹ sư có khác nhau không? Có giá trị như thế nào? ( trantam@gmail.com ).

Trả lời: Bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân kỹ thuật có giá trị như nhau.

Bằng Cử nhân công nghệ: Người học được trang bị kiến thức cơ sở chuyên môn rộng. Chú trọng đến năng lực và kỹ năng thực hành nghề nghiệp; ứng dụng các giải pháp công nghệ, triển khai vận hành hệ thống và quá trình, qui trình công nghệ.

Cử nhân công nghệ cần nhiều thời gian hơn khi học chuyển tiếp để nhận bằng kỹ sư/thạc sĩ.

Cử nhân kỹ thuật: Người học được trang bị kiến thức nền tảng cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với lĩnh vực rộng của ngành học. Chú trọng đến năng lực thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật. Có thể học chuyển tiếp để nhận bằng kỹ sư hoặc thạc sĩ.

Kỹ sư: Người học được trang bị kiến thức chuyên môn sâu theo lĩnh vực ứng dụng của ngành học. Chú trọng đến năng lực tính toán thiết kế và phát triển các giải pháp kỹ thuật trong một lĩnh vực ứng dụng của ngành học. Có thể học tiếp lên thạc sĩ.

Ban Tư vấn tuyển sinh