Thứ Bẩy, 12/08/2017 - 14:37

Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2017

Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

Thí sinh nộp phiếu điểm vào Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2017.
Thí sinh nộp phiếu điểm vào Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2017.