Thứ Bẩy, 24/09/2011 - 09:41

Yêu cầu báo cáo dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2012

(Dân trí) - Ngày 23/9, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các trường ĐH, CĐ, TCCN yêu cầu về báo cáo kết quả tuyển sinh 2011 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2012.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường TCCN, trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) nghiêm túc thực hiện một số nội dung như thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo về công tác tuyển sinh theo quy định tại Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành.

Trước ngày 30/11/2011, các trường phải gửi báo cáo tổng hợp kết quả tuyển sinh năm 2011 về Bộ GD-ĐT số liệu tính đến thời điểm nộp báo cáo.

Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2012 trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo chất lượng theo quy định tại Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2010 và Quyết định số 649/QĐ-BGDĐT ngày 15/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để đưa thông tin vào cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2012” và gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/11/2011.

Báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2011 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2012, các trường gửi về Bộ GD-ĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), đồng thời gửi về Bộ, ngành chủ quản (đối với các trường trung ương) và gửi về Sở GD-ĐT (đối với các trường địa phương) trước ngày 30/11/2011.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Bộ GD-ĐT về việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các yêu cầu nói trên. Bộ GDĐT sẽ không xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 và không đăng thông tin tuyển sinh của trường trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2012” đối với những trường không báo cáo về Bộ GD-ĐT theo các quy định nói trên.

Hồng Hạnh