Thứ Hai, 04/06/2018 - 12:15

Tăng cường mở rộng đào tạo về kinh tế biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Việc giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế biến đổi khí hậu (BĐKH) đã được thực hiện và ngày càng được đẩy mạnh ở nhiều trường đại học và viện nghiên cứu.


Các trường đại học đẩy mạnh đào tạo biến đổi khí hậu

Các trường đại học đẩy mạnh đào tạo biến đổi khí hậu

Theo đó, các kết quả nghiên cứu về kinh tế BĐKH ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong việc hoạch định các chính sách ứng phó với BĐKH ở nhiều quốc gia.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân là một trong những trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đưa nội dung BĐKH và kinh tế BĐKH vào chương trình giảng dạy của các hệ đào tạo từ năm 2005.

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, nhằm phục vụ công tác giảng dạy và phổ biến kiến thức về kinh tế BĐKH tại Trường cũng như các trường đại học khối kinh tế, Trường ĐH KTQD đang biên soạn Giáo trình Kinh tế học BĐKH và dự kiến Giáo trình này sẽ được xuất bản vào năm 2019.

Trong thời gian tới, Trường ĐH KTQD sẽ tiếp tục đẩy mạnh giảng dạy kinh tế BĐKH trong chương trình đào tạo của các hệ cao học, tiến sỹ và đào tạo ngắn hạn cho các địa phương. Đồng thời, trường sẽ mở ngành đào tạo bậc cử nhân về kinh tế và quản lý BĐKH nhằm xây dựng và phát triển các môn học mới trong lĩnh vực kinh tế, chính sách và quản lý BĐKH theo hướng hiện đại và hội nhập.

Nhật Hồng